سخت افزار و سیستم عامل پیشنهادی برای نرم‌افزارهای پرنگ

پیشنهاد ۱

 • مناسب برای کارهای دفتری و اداری ساده و دستگاه Client
 • Intel Core i5
 • 8 GB Ram DDR4
 • 128 GB SSD Hard for OS installation
 • 500 GB HDD (1 TB Recommended)
 • Case + Power Green
 • Monitor 19" - (21" Recommended)
 • Keyboard + Mouse

پیشنهاد ۲

 • Server نرم‌افزار ها و سرور ارسال تصاویر پزشکی
 • Intel Core i7
 • 16 GB Ram DDR4
 • 256 GB SSD Hard for OS installation
 • 1 TB HDD (2 TB Recommended)
 • Case + Power Green
 • Monitor 19" - (21" Recommended)
 • Keyboard + Mouse

مشخصات سیستم عامل

Windows 7, 8.1, 10 (32 -64 bit)
Windows 10 Enterprise LTSC 64 bit Recommended
SQL-Server 2014 – SP3