Perang X-PRO Windows‌

⦁ پذيرش سریع بیماران و ورود اطلاعات مورد نیاز (ازقبیل: اطلاعات شخصی، نوع بیمه درمانی، پزشک ارجاع دهنده بیمار برای پذیرش در مرکز و ...)

⦁ امکان انجام کلیه مراحل پذیرش با کلید ها کیبورد و بدون نیاز به استفاده از موس

⦁ محاسبات سهم بیمار و سهم سازمان، بر‌اساس‌تعرفه‌های هر سازمان براي‌ تمامی خدمات 

⦁ امکان ثبت نسخه های تامین اجتماعی بصورت اینترنتی و دستی، و دریافت شماره ثبت اینترنتی در محیط برنامه

⦁ امکان پذیرش خدمات دولتی و خصوصی در یک پذیرش؛ و امکان چاپ رسید برای بیمه

⦁ خارج کردن پذیرش ثبت شده و انجام تصحیحات برروی آن

 ثبت تخفیف کلی برای پذیرش به دو روش:   

1-ریالی

2-درصدی

⦁امکان اتصال دستگاه بارکدخوان به برنامه، برای قرائت بارکد دفترچههای بیماران و ثبت سریعتر اطلاعات در هنگام پذیرش

⦁ چاپ بارکد برای هر بیمار با استفاده از، کد ملی بیمار یا شماره دفترچه بیمار. همچنین تنظیم ابعاد بارکد به دلخواه کاربر

 

⦁ سيستم جستجوي هوشمند بيماران و پزشكان تكراري براي تسريع پذيرش

⦁ امكان جستجو درپذيرش‌ها براساس: شماره‌پذيرش- نام بيمار- کد ملی بیمار- محدوده تاريخ- سازمان- نام‌پزشك معالج- شماره نظام‌پزشكی و شماره دفترچه بيمه

⦁ امكان ثبت خدمات اضافی براي هر پذيرش(مثلاً مصرف كليشه اضافی، لباس و ...)

⦁ امکان چاپ پاکت و لیبل برای هر مرکز به دلخواه مرکز

 

 

⦁ امكان ساخت سربرگ اختصاصي براي ریپورت پزشكان به دلخواه مركز توسط كاربر

⦁ امكان تغيير خط، اندازه و رنگ متون و درج جداول در ریپورت پزشكان

⦁ امكان ارسال ریپورت پزشكان به محيط Word

⦁ امکان تعریف و ذخیره نامحدود شرح های نرمال و پاتالوژیک، به دو زبان فارسی و انگلیسی، برای هر یک از پزشکان مرکز

⦁ امكان استفاده از متون نرمال آزاد برای گروهی از خدمات (مثلاً شرح‌های مربوط به استخوان‌ها)

⦁ صدور ریپورت پزشكان به دو صورت فارسی و لاتين به دلخواه مركز

⦁ امکان پخش صوتی ریپورت لاتین تایپ شده

⦁ اولین نرم افزار با امکان اتصال به دستگاه‌های تصويربرداری قابل اتصال به كامپيوتر و مشاهده تصاوير با استانداردهای Dicom از طريق برنامه، با امكانات بزرگ‌نمائی، پردازش و آرشيوتصاوير

 

 

 

 

 

⦁ امکان درج جداول PA و BW، در ریپورتهای دندان

 

 

⦁ مشاهده ریپورت در پذیرش ثبت شده و امکان اصلاح و تغییر آن

⦁ چاپ قبض رسيد براي بيمار در اشكال مختلف

⦁ چاپ زيرنويس كليشه.

⦁ چاپ نسخ بيماران بر روی فرم‌های رايج دفترچه‌های بيمه.

⦁ امکان اتصال دستگاه کارتخوان به برنامه و ارسال مبلغ قابل پرداخت برروی دستگاه کارتخوان بصورت اتوماتیک جهت حذف خطای کاربری و تسریع در خدمت رسانی به بیماران

 

 

 

⦁ امکان تهیه گزارش از پرداختیهای بیماران، توسط دستگاههای کارتخوان

⦁ امکان استفاده از كد ملي بيماران و پذیرش با دستگاه کارت ‌خوان برای داشتن بانك اطلاعاتی كامل‌تر

⦁ استفاده از امكانات بيمه تكميلی (كارت طلايی، بیمه آسیا، ايران و ...)

⦁ ثبت مشخصات مرجع ارجاعدهندهی بیمار به مرکز تصویربرداری

⦁ امكان تهيه ی ‌ديسكت‌های بيمه به‌تفكيك سال، ماه‌، روز و ساعت و بر اساس به روزترین استانداردهای سازمان‌های طرف حساب‌

⦁ ساخت گزارش‌های بيمه به‌تفكيك سازمان‌ها، نوع خدمات، تخصص‌های پزشكان، نام پزشك خاص و محدودهی به صورت پارامتريك توسط كاربر

⦁ امكان تهيه ی ‌ديسكت‌های بيمه بر اساس تاریخ نسخه و تاریخ مراجعه

⦁ امکان تهیه گزارش بیمه برای بیمه های مکمل و محاسبه سهم بیمار، بیمه اول و بیمه مکمل بصورت جداکانه

⦁ امکان ورود به پذیرش انجام شده و مشاهده جزئیات آن، در زمان ساخت دیسکت

⦁ ساخت دیسکت بیمه برای سازمان هایی که چند نوع بیمه تحت پوشش خود قرار میدهند، بصورت تفکیکی در فایلهای مختلف و یا بصورت یکجا در یک فایل.

⦁ امکان رایت دیسکت در محیط برنامه و بدون نیاز به برنامه های رایت کننده CD

 

 

⦁ ساخت گزارش و لیست مراجعین با استفاده از اطلاعات دلخواه، برای هر سازمان و به تفکیک خدمات انجام شده توسط کاربر

⦁ امکان ارسال گزارشهای ساخته شده به محیط Excel 

 

⦁ امكان تخصيص صندوق مجزا براي هر كاربر و كنترل صندوق هر كاربر

⦁ امكان دريافت نقدي و اسنادي در صندوق مختص هر كاربر و محاسبه بدهي بيماران

⦁ ساخت گزارش‌هاي متنوع صندوق، به تفکیک پرسنل و سازمان و همچنین به تفکیک دریافت نقدی و دریافت با استفاده از دستگاه کارتخوان

 

 

⦁ گزارش‌كاركرد سازمان‌ها به‌تفكيك نوع خدمات و سازمانها در يك‌محدوده تاريخی

 

⦁ ساخت گزارش كاركرد مالي مركز دريك محدودهی زماني خاص به تفكيك سازمان - نوع خدمات - نام بيمار خاص به صورت پارامتريك توسط كاربر و ارسال آن به محیط Excel

 

 

⦁ گزارش‌كاركرد صندوق‌هاي مختلف و بدهي سازمان‌ها در يك محدوده‌زماني

⦁ گزارش‌كاركرد پرسنل در يك محدوده‌زماني

⦁ گزارش‌كاركرد پزشکان معالج در يك محدوده‌زماني

⦁ گزارش‌مواد مصرفي در يك محدوده‌زماني

⦁ ثبت هزينه‌هاي پرداختي درآمدهاي متفرقه و گزارش‌هاي مربوطه

⦁ ثبت دريافت و پرداخت پرسنل

⦁ ثبت فاكتورهاي‌خريد مواد مصرفي و اصلاح موجودي انبار به طور خودكار

⦁ محاسبه مواد مصرفي هر خدمات به طور خودكار (تعريف فرمول مصرف) و كنترل موجودي انبار

⦁ امكان تعريف و كدگذاري انبارهاي مختلف براي نگهداري مواد مصرفي

⦁ امكان تعريف و كدگذاري خدمات در سه سطح مختلف

⦁ امكان تعريف و كدگذاري پروندهی پزشكان به تفكيك تخصص‌هاي پزشكان

⦁ چاپ ليست قيمت‌هاي مربوط به يك سازمان، به تفكيك نوع خدمات

 

⦁ تعريف و‌كدگذاری پرسنل به همراه پروندهی پرسنلی و تعيين سطح دسترسی آنها به اطلاعات و گزارش‌ها

⦁ امكان‌تعريف‌انواع‌حساب‌های بانكی و‌صندوق‌هاوتنخواه‌ها جهت دريافت وپرداخت‌های نقدی و اسنادی

⦁ امكان تغيير كليه قيمت‌های سيستم توسط مركز پرنگ در صورت تغيير تعرفه‌های بيمه

⦁ امكان پشتيبانی گرفتن از قيمت‌های سيستم

⦁ سيستم‌ هوشمند تغيير قيمت‌هابرای گروهی ازخدمات‌درصورت ‌تغييرتعرفه‌های ‌سازمان‌های طرف‌حساب توسط خودكاربران و مديران و تغيير قيمت‌ها براي نسخ قبلی

⦁ امكان ايجاد سازمان جديد و كپي قيمت‌های يك سازمان بر روی سازمان جديد برای تسريع قيمت‌گذاری توسط خود كاربران و مديران

⦁ امکان روند کردن قیمتها به دلخواه کابر

 

 

⦁ امكان ادغام فايل ریپورت PDF بيمار با تصاوير مربوطه به منظور ضبط برروی CD براي ارائه به بيمار. (امكان اضافی)

⦁ امكان ارسال مستقيم كليه ی گزارش‌های سيستم بر روي چاپگر، فاكس، پست الكترونيك (E-Mail) ، خروجی به Excel و يا ذخيره به صورت فايل PDF بر روی ديسكت و يا هارد و ياCD 

⦁ امكان اجرای سيستم بر روی شبكه‌های ‌LAN ، WAN وWireless  براي محيط‌های باحجم‌كار بالا

⦁ استفاده از بانك اطلاعاتی SQL-SERVER 2014 و زبان برنامه‌نويسی Visual Basic براي دسترسی سريع و آسان و عدم محدوديت حجمی و امنيت اطلاعات

⦁ امكان‌اجرای برنامه‌دركليهی ‌نسخ ويندوز اعم از XP ،7 ، 8.1 ، 10  32) - و 64)

⦁ امكان استفاده ازصفحه‌کلید به همراه Mouse در تمامی قسمت‌های برنامه‌برای سهولت دركار برای كاربران