نرم افزار حسابداری مالی پرنگ با کاربری آسان و سرعت بالای ورود اطلاعات محیطی کاملا کاربر پسند را فراهم میسازد.

این نرم افزار قابلیت تطبیق سریع و پوشش کامل عملیات حسابداری و مالی را برای شرکت های بازرگانی

پیمانکاری خدماتی ... را دارد. ارائه گزارش‌های دقیق حرفه ای و استاندارد شرایط و امکان قضاوت و

تصمیم‌گیری آگاهانه را برای ذی‌نفعان فراهم میکند.

·         تعریف حسابهای گروه کل معین و تفضیلی بدون محدودیت ارقام کدینگ

·        کنترل ماهیات حساب‌ها در صدور سند حسابداری

·         تعریف شرح های استاندارد برای هر یک از حساب‌ها در نرم‌افزار حسابداری

·         تعریف شرح‌های استاندارد در سندها برای تسریع در ثبت سند

·         ثبت و ذخیره سندهای حسابداری به صورت موقت دائم در دفتر کل معین تفضیلی و روزنامه

·         امکان ادغام و همچنین جابجایی حساب‌های مالی حتی پس از صدور اسناد حسابداری

·         کنترل هوشمند تاریخ و شماره سندها برای جلوگیری از ثبت سندها با تقدم و تأخر تاریخی

·         امکان شماره گذاری مجدد سندها براساس تاریخ و ادغام سندهای هم تاریخ و ایجاد سند مرکب

·         کنترل تراز بودن سندها به صورت هوشمند

·         امکان اسکن و آرشیو ضمائم اسناد حسابداری

·         امکان ثبت سندهای ارزی و تعیین نرخ روزانه تبدیل ارزهای رایج

·         امکان انتقال اسناد حسابداری از یک پایگاه اطلاعاتی به پایگاه داده دیگر

 

گزارش های حسابداری مالی

·         گزارش های گروه و دفاتر کل معین و تفضیلی

·         خلاصه سند روزانه و ماهانه

·         گزارش های مقایسه ای سالیانه ماهانه و روزانه

·         ترازهای آزمایشی چهار شش و هشت ستونی

·         گزارش مرور حساب ها

·         گزارش های ترکیبی از حسابها به دلخواه کاربران

·         تهیه گزارش از گردش حسابها و مانده آن به دلخواه کاربران

·         محدوده گذاری در گزارش مرور حساب ها باتوجه به عوامل حساب ها

·         گزارش های دفاتر قانونی کل و روزنامه با فرمت های مختلف به انتخاب کاربران

صورت های مالی و یادداشت های توضیحی

·         ترازنامه

·         صورت سود و زیان خالص و ناخالص

·         صورت جریان وجه نقد

·         صورت سود و زیان انباشته

·         یادداشت های توضیحی

·         نسبت های مالی

سایر گزارش ها

·         گزارش قیمت تمام شده کالای آماده فروش

·         گزارش قیمت تمام شده کالای فروش رفته

·         گزارش گردش کالا ریالی و تعدادی

گسترش فرآیند و پیچیدگی فعالیت های اقتصادی نیازمند مدیریت بهینه و دقیق دارائی های نقدیاست. سرعت دقت کنترل و نظارت در انجام عملیات مرتبط با دریافت و پرداخت با استفاده از نرم افزار مدیریت وجوه نقد امکانپذیر است.

·         امکان تعریف بانک ها صندوق ها و تنخواه گردان ها

·         امکان تعریف انواع حساب های بانکی

·         مدیریت فرآیند دریافت و پرداخت وجوه و چک ها

·         مدیریت نقل و انتقال بین منابع نقدینگی

·         صورت جریان وجوه نقد به روش مستقیم

·         صدور و چاپ دستور پرداخت و دریافت وجه

·         قابلیت صدور چک برای حساب های گوناگون

·         تعریف دسته چک بر روی حساب های بانکی و کنترل سریال چک ها هنگام صدورچک های پرداختی

·         چاپ چک در قالب های متفاوت برای کلیه بانک های کشور

·         امکان ثبت عملیات اسناد دریافتنی و تغییر وضعیت آن و ثبت سند حسابداری مربوطه به صورت اتوماتیک

·         اعلام انواع اسناد دریافتنی و پرداختنی در موعد سررسید و یا قبل از آن درابتدای برنامه به دلخواه کاربر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گزارشهای خزانه داری

·         گزارش های متنوع از وضعیت چک های پرداختی و دریافتی

·         قابلیت تهیه گزارش مغایرت بانکی

·         گزارش اسناد دریافتنی واگذارشده وصول شده و برگشت شده در بازه های زمانی متفاوت

·         گزارش های راس گیری چک های دریافتی و چکهای پرداختی

·         معرفی کالا با تعیین ویژگی فنی نوع و شرح کالا به فارسی و لاتین

·         امکان تعریف بارکد کالا و چاپ لیبل بارکد به اندازه های دلخواه

·         تعیین حداقل و حداکثر موجودی نقطه سفارش کالا ضریب مصرف و تاریخ انقضاء برای هر کالا

·         هشدار نقطه سفارش

·         معرفی انبارهای مختلف و ترخیص کالاها به انبارهای مختلف

·         قیمت‌گذاری موجودی و مصارف اقلام به روش میانگین موزون

·         تعریف درخواست کالا طبق استاندارد

·         انتقال موجودی اول دوره براساس موجودی سال قبل و صدور اسناد مرتبط

·         انبارگردانی آخر دوره با صدور کسر و اضافه ناشی از آن در سطح کالا

·         صدور برچسب‌های متنوع محصول ها و کالاها در انبار گردانی و امکان چاپ آن

·         صدور رسید موقت انبار

·         ردیابی کالا و محصول

·         امکان رزرو موجودی کالا در ارتباط با سیستم فروش

·         ثبت رسیدها و حواله های نقل و انتقال کالا بین انبارها

·         امکان نگهداری موجودی کالا بر اساس نوع واحد شمارش و همچنین ضریب تبدیل آن

·         صدور اتوماتیک اسناد خرید بازگشت از خرید فروش و برگشت از فاروش تولید مصرف کالای امانی و تعدیلات

·         امکان درج ضمائم مربوط به هر کالا شامل عکس و مشخصاات فنای کالا در قالب انواع فایل های PDF

 

گزارش های انبار

·         گزارش گردش کالا

·         گزارش ریز کاردکس

·         گزارش موجودی لحظه ای به تفکیک انبار و محل

·         گزارش اقلامی که به نقطه سفارش رسیده‌اند

·         گزارش‌های پایان سال و انبارگردانی و لیست کسر و اضافه انبار

·         گزارش اقلام راکد

Image already added
 
 
 

در حوزه بازرگانی نیاز مدیران به نظارت دقیق تصمیم‌گیری سیاست‌گذاری موثر افزایش سرعت

دقت و سود‌آوری همواره به چشم م یخورد لذا استفاده از نرم افزار بازرگانی این مهم را امکان پذیر م یسازد.

 


حسابداری خرید

تعریف تامین کنندگان کالا

معرفی پرسنل بخش بازرگانی و تعریف تنخواه‌ داران

امکان تعریف عوامل خرید (هزینه حمل  تخفیف عوارض) بر روی تک تک کالاها و خدمات

امکان تعریف و ثبت انواع فاکاور شامل (امانی از دیگران و...) و تعیین نوع ثبت سند حسابداری به دلخواه کاربر

ثبت و انتقال اتوماتیک فاکتورهای خرید برگشت از خرید به سیستم حسابداری مالی

تعیین شرح دلخواه برای ثبت اتوماتیک اسناد حسابداری برای فاکتورهای خرید و برگشت از خرید

امکان قیمت‌دار کردن رسید خرید به دو روش قطعی و برآوردی از طریق دریافت اسناد انبار

امکان تعریف انواع سفارش ها (داخلی و خارجی) و پیگیری روند آخرین وضعیت سفارش

گزارش های خرید

گزارش‌های خرید بر مبنای تاریخ و کالا به تفکیک مشتریان

گزارش های مقایسه ای برای چند سال مالی

گزارش های تلفیقی خرید و برگشت از خرید کالا

گزارش های خرید به صورت کلی و ریز خرید

گزارش های آخرین وضعیت سفارش ها و تسهیم هزینه های مربوط با آن

حسابداری فروش

تعریف و طبقه بندی مشاریان براساس نوع مشاری مناطق جغرافیایی و تعیین سقف اعتباربرای مشتریان

امکان تعیین مدت زمان تسویه بر روی فاکتورها و گزارش‌های تأخیر پرداخت مشتریان در یک محدوده زمانی

امکان تعریف و ثبت انواع فاکتور (امانی ازدیگران و...) و امکان تعیین نوع ثبت سند حسابداریبه دلخواه کاربر

امکان تعریف خدمات اضافی افزاینده و کاهنده بر روی فاکاورها مانند: ارزش افزوده حمل بارگیری عوارضشهرداری و ...

امکان کنترل سقف اعتبار مشاری هنگام ثبت فاکتورهای فروش

تعریف بازاریاب‌ها و فروشنده‌ها و مشخص نمودن آن در فاکتورهای فروش و مرجوعی

محاسبه پورسانت بازاریاب‌ها با استفاده از تعریف ضریب پورسانت هر بازاریاب

سند حسابداری پورسانت فروش به صورت تجمیعی یا براساس هر یک از بازاریاب ها

امکان گزارشگیری از عملکرد بازاریاب (میزان فروش) برمبنای محدوده تاریخی کاربر و به تفکیک ریز کالاها

امکان تهیه گزارش از فاکتورهای تسویه نشده مشتریان

امکان تعریف نوع تسویه فاکتور و تعریف شرایط پرداخت و دریافت اسنادی از محل ثبت فاکتور

امکان استفاده از بارکدخوان جهت تسریع در عملیات فروش

قابلیت طراحی و اصلاح فرمت اسناد فروش

امکانات سیستم فروش فروشگاهی

امکان اتصال به دستگاه کارتخوان (POS) برای فروش فروشگاهی

تعریف لیست قیمت فروش‌های متفاوت برای هر یک از کالاها

تعریف اشانتیون (کالای جایزه) به صورت ریالی و تعدادی

تعریف تخفیف‌های درصدی و مبلغی بر اساس فاکتور و ردیف فاکتور

ثبت و انتقال اتوماتیک فاکتورهای فروش برگشت از فروش و پیش فاکتور

تعیین شرح دلخواه برای ثبت اتوماتیک اسناد حسابداری برای فاکتورهای فروش و برگشتی

کنترل فاکتورهای ابطالی فروش و برگشت از فروش و اسناد مربوطه

گزارشهای فروش

گزارش‌های سود و زیان کالا

گزارش‌های ارزش افزوده

گزارش‌های فروش بصورت کلی و ریز فروش

گزارش‌های فروش و برگشت از فروش به صورت تلفیقی

گزارش‌های فروش بر مبنای تاریخ کالا به تفکیک مشتری و به تفکیک شیوه فروش

گزارش‌های مقایسه ای برای چند سال مالی چند فصل و چندین ماه مخالف به تفکیک مشتری و کالا

گزارشهای فصلی موضوع ماده 169 مکرر

گزارش رتبه بندی مشاریان

گزارش ترکیبی برمبنای مشتریان و کالا و بر اساس سود فروش

 


Image already added
 
 
 

حفظ سرمایه های انسانی در هر سازمان و ارتقاء کیفیت نیروی کار مستلزم استفاده بهینه از زمان و کاهش خطاهای انسانی در این بخش می‌باشد لذا استفاده از ابزارهای فنآوری اطلاعات برای محاسبه حقوق و دستمزد کارکنان باعث تحقق مدیریت گردش کار و کاهش حجم انبوه فرآیند‌های دستی و تقلیل قابل توجه فواصل اطلاعاتی در تمامی واحدها می شود. این امر نهایتا افزایش سرعت، دقت وکاهش هزینه ها را به دنبال دارد.

•  تعریف پرسنل و ایجاد بانک اطلاعاتی کامل از کلیه اطلاعات پرسنلی ، مدارک تحصیلی ، تخصص ها ......

•  ایجاد  بارکد با مشخصات هویتی پرسنل

•  الصاق کلیه مدارک پرسنل به همراه عکس در پرونده آنها 

•  امکان صدور حکم پرسنلی و قرارداد کار صدور احکام به صورت گروهی و انفرادی 

•  اتصال اطلاعات هویتی احکام و اطلاعات مربوط به کارفرما به پیش فرض نمونه قرارداد کار  

•  قابلیت تعریف تعداد نامحدود کارگاه و موسسه جهت انجام محاسبه و پرداخت حقوق 

•  قابلیت تعریف کلیه مزایا و کسورات با ذکر عناوین و ساخت فرمول محاسباتی توسط کاربر (پارمتریک بودن کلیه فرمولهای محاسباتی)

•  قابلیت تعریف انواع جداول مالیاتی حقوق طبق قوانین کشوری 

•  قابلیت ثبت ورود و خروج روزانه و دریافت اطلاعات کارکرد پرسنل به صورت دستی و یا با استفاده از دستگاه کارت‌زنی 

•  قابلیت تعریف انواع ماموریت ها ، مرخصی ها ، اضافه کاری و محاسبات مربوطه 

•  محاسبات حقوق و دستمزد طبق قوانین کشوری 

•  محاسبات مربوط به حقوق و دستمزد اعم از مزایا ، بازخرید سنوات،بازخرید مرخصی ،عیدی و ذخیره عیدی و صدور سند حسابداری مربوط 

•  صدور اسناد حسابداری حقوق و دستمزد به صورت اتوماتیک وانتقال به نرم افزار مالی 

•  تعریف انواع وام و کسر اتوماتیک اقساط آن در سررسید معین

•  تهیه و انتقال اطلاعات پرداخت حقوق و دستمزد برای بانکها

•  انتقال اطلاعات حقوق ماهانه به همراه فایل استاندار و به صورت آنلاین به سازمان تامین اجتماعی 

•  انتقال اطلاعات حقوق ماهانه به همراه فایل استاندار و به صورت آنلاین به سازمان امور مالیاتی

•   قابلیت تسویه حساب با پرسنل در هر مقطع زمانی با صدور برگ تسویه حساب 

•  قابلیت اتصال به هرنوع دستگاه حضور و غیاب 

•  قابلیت طراحی و چاپ کلیه فرم‌ها و قراردادها در سیستم حقوق و دستمزد  

 

 

 

 

 

گزارش ها 

•  گزارش لیست حقوق و دستمزد ماهانه بر اساس محل های پرداخت 

•  گزارش های معوقه مزایا و کسورات 

•  گزارش لیست تسویه حساب ها 

•  گزارش لیست های ماهیانه و سالیانه مالیات و بیمه 

•  گزارش های متنوع از مشخصات پرسنلی 

•  گزارش لیست وام ها و مساعده های پرداختی 

•  گزارش مرخصی ها و ماموریت ها و کسر کار

•  گزارش های مقایسه ای از کلیه اطلاعات حقوق و دستمزد 

 

 

 

 

سایر قابلیت ها 

 

•  فیلم های آموزشی متنوع در قسمت های از برنامه 

•  ارتباط تلگرامی با کارمندان 

•  تهیه فایل پشتیبان از بانک های اطلاعاتی سیستم حقوق و دستمزد

Image already added